Ing. Taťána Šebestová
daňový poradce ev. č. 3755
Ing. Taťána Šebestová
IČ 711 89 891
DIČ CZ 75 51 07 43 55
Kontakty:
mobil:
+420 723 55 88 39
e-mail:
tatanasebestova@seznam.cz
Kancelář:
Mahlerova 1906/8
586 01 Jihlava
Pobočka:
Bohdalov 127
592 13 Bohdalov
www.linked.com
Moje daňová kancelář Vám může usnadnit orientaci ve spleti zákonů a pomoci jak v začátcích podnikání, tak i v jeho rozvoji.
Při poskytování služeb využívám své několikaleté zkušenosti asistenta auditora, daňového poradce a ekonomické ředitelky zahraniční společnosti.
Služby mohu nabídnout v německém i anglickém jazyce.
Daňové služby
Konzultace a poradenská činnost  v oblasti daně z příjmů, DPH a majetkových daní včetně návaznosti do účetnictví
Zpracování daňového přiznání k dani:
- z příjmů právnických osob
- z příjmů fyzických osob
- daně z přidané hodnoty
- silniční
Zpracování daňové evidence
Účetní služby
Zpracování účetní závěrky
Konzultační a poradenská činnost včetně návazností do daní
Finanční poradenství
Finanční poradenství je poskytováno zejména v rámci projektů, jejichž cílem obvykle bývá stabilizace společnosti a její návrat do černých ziskových výsledků hospodaření nebo stabilizace společnosti pro další potenciální růst na trhu.
Hlavní důraz je přitom kladen na nastavení procesů v oblasti řízení pracovního kapitálu (pohledávky, závazky), controlling v oblasti nákladů a ziskovosti výkonů. Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a budoucím záměrům klienta a jeho společnosti.